PRINCIPALELE ARII DE PROIECTARE

Spații publice/parcuri urbane

Studiu de fezabilitate
Proiect tehnic și detalii de execuție
Supravegherea lucrărilor de execuție

Grădini rezidențiale

Plan de amenajare generală
Plan tehnic de execuție
Plan de plantare
Simulare 3D

Alte documente: Lista de cantități și suprafețe ale materialelor de construcții/dendrologice, deviz estimativ, tabel cu perioade de înflorire etc.

Supravegherea lucrărilor de execuție

TARIFE

Tariful pentru proiectare este condiționat de următorii factori: tema de proiectare, funcțiunile solicitate, suprafață, gradul de detaliere, timpul de realizare etc.

PROCESUL DE LUCRU

Discuții cu beneficiarul, releveul terenului

Documentare, schițare, proiectare

Prezentarea și discuția conceptului

Proiectarea tehnică

Supravegherea lucrărilor de execuție