Parc public cu teren de joacă

1.430 mp, Râșnov

Printr-o donație a firmei Regalina s-a renovat un parc public din Râșnov.

Au fost renovate elementele de joacă pe care le-am completat cu elemente noi care corespund celor trei grupuri de vârstă principale: 1-3, 3-6, 6-14 ani.

Am închis cele două intrări cu acces dinspre un drum cu trafic de mașini și fără trotuar, iar pentru siguranța copiilor am plantat în locul acestora vegetație densă.

Umbrirea terenului de joacă am realizat-o cu un șir de arțari pe partea sudică și în incinta terenului cu trei copaci mari: tei pucios, arțar de câmp și mojdrean.

Vegetația existentă a fost completată cu arbuști veșnic verzi și foioși înfloritori, precum și cu straturi cu flori perene.

Denumire: Parc public cu teren de joacă

Beneficiar: orașul Râșnov

Faza: P.T.

An: 2022

Echipa de proiectanți: urb.peis. Tóth Eszter, ing.peis. Pulugor Jonathán, ing.peis. Molnár Tas Sándor