Amenajări izvoare minerale și spații verzi

16 300 mp, Borsec

Denumire: Amenajări izvoare minerale, spații verzi în stațiuninea Borsec, jud. Harghita

Beneficiar: Orașul Borsec

Faza: Studiu de fezabilitate

Proiectant general: Sc. Arhitectura Srl., arh. Albert Martin

arh. Albert Marianna

arh. Biro Jozsef

arh. Laszlo Beata

Sistematizare verticală:  Sc Proiect Consulting Srl., ing. Lukacs Peter

Peisagistică: Sc Mezanin Studio Srl, urb.peis. Toth Eszter

Studiu geothenic:  Sc Geo-Tech Srl., ing. Szekely Stefan

An: 2016

Proiectarea de peisagistică presupune următoarele lucrări:

– Amenajare spații verzi, plan de plantare – arbori si arbuști din specii de foioși și rășinoși care să îndeplinească cerințele funcționale și estetice ale zonei și gazonarea cu gazon sămânță pentru suprafețele verzi afectate de construcții;

– Amenajare loc de joacă pentru copii cu echipare de elemente de joacă pe grupuri de vârste (1-3 ani, 2-6 ani și 3-12 ani) respectând zonele de protecție;

– Amenajare spații de fitness pentru adulți cu echipare de fitness pentru fiecare grupă de musculatură respectând zonele de protecție ;

– Amenajare de iluminat public la: aleile în spațiile verzi, terenurile de sport, scene acoperite, iluminare ambientală la arbori solitari etc.

– Amenajare de mobilier urban dealungul aleilor și a zonelor de relaxare etc.

Suprafață totală spații verzi: 15500 mp

Suprafată totală locuri de joacă pentru copiispații de fitness pentru adulți: 820 mp

Tema de proiectare:

(1). Amenajare teren aferent Izvorului nr. 10, Kossuth;

(2). Realizarea unei scene în aer liber tip amfiteatru pe terenul din spatele bisericii ortodoxe;

(3) ). Amenajare teren de lângă terenul de sport Kerek;

(4). Construire pavilion deasupra izvorului de apă mineral de la piață;

(5). Construire pavilion deasupra izvorului de apă mineral Lobogo;

(6).  Amenajare teren pentru activități sportive pe terenul de lângă fosta vila 55;

(7). Amenajare parc balnear în jurul centrului balneoclimateric multifuncțional;

(8). Amenajare teren pentru desfășurarea evenimentelor în aer liber;